kraan huren - kraan verhuur

Kraan verhuur

Leveringsvoorwaarden

Alle vergunningen en aanvragen voor het in beslag nemen van openbaar domein is ten laste van de opdrachtgever net zoals alle eventueele schade die veroorzaakt word door de banden, rupsen en of steunpoten van de kraan of vrachtwagen vallen ten lasten van de opdrachtgever. Dit zowel op prive als op openbaar domein.